PHP 8.2 – Какво ново да очакваме в света на PHP?

PHP е един от езиците, които често поражда дълги дискусии сред софтуерните инженери (също наричани програмисти). Независимо от някои по-крайни мнения, PHP остава един от най-популярните езици за програмиране, както и един от най-поддържаните. Ново Read-only класове След PHP 8.1 вече може да използваме ключовата дума readonly, която не позволява полетата в класове да бъдат…